Vortex pumper

Generel beskrivelse

Radialt opdelte enkelttrinspumper med Vortex (fristrøms) løbehjul, der tillader pumpning af væsker med opslemmede faststoffer i en størrelse op til 80% af dysediameteren. Pakbøsningen tillader montering af mekaniske tætninger og pakringe af enhver slags. Alt efter kundens ønske kan de udstyres med kamre til køling eller opvarmning af huset og/eller pakdåsen. De fremstilles normalt i mange forskellige metallegeringer såsom støbejern, kuglegrafit­jern, kulstofstål, rustfrit stål og særlige legeringer.

centrifugalvortex1centrifugalvortex2

Produkt information

Anvendelse

Specifically designed to handle liquids with suspended solids and sludge (raw and decomposed up to 6%), especially in treatment plants systems, paper mills (dry residual up to 8%) and for Særligt udført til pumpning af væsker med opslemmede faststoffer og slam (ren og nedbrudt op til 6%), specielt i vandbehandlingssystemer, papirmøller (tørt restprodukt op til 8%) og til anvendelse i sukkerindustrien, den kemiske industri og stålindustrien.