Videreudvikling af kendt pumpe

November 2012. Vi videreudvikler en af vores kendte vakuumpumper

NY Automatisk beskyttelse af pumpen i tilfælde af den ansuger væsker.

Vi har arbejdet videre med denne lille pumpe gruppe der fås fra 4m^3/h til og med 60m^3/h og en slut vakuum på 0,5mbar(A). Pumperne bruges nu også til at spæde tørt opstillede centrifugal pumper, og med stor succes. Det er især forsyningsselskaber rundt om i Danmark der har valgt at købe denne pumpe aggregat, efter at vi implementerede en elektrisk vagt i løbet af 2012.

Applikationer

Disse oliesmurte vakuumpumper er oprindeligt udviklet og producerede for at dække behovet i glas industrien samt i granit/sten bearbejdningscentrer, hvor ikke aggressive væsker (typisk vand) kunne være indtaget inde i pumpen.

cpv

Beskrivelse

Pumpesystemet består af en meget kompakt konfiguration af pumpe samt en væskeseparationssystem som tilsluttes direkte til den ønskede maskine eller vakuumproces, normalt ved anvendelse af et flex rør eller slange. En håndbetjent ventil på suge siden af tanken, sørger for at pumpen nemt kan afkobles fra processen for en nemmere og mere fleksibel vedligeholdelsesproces.

Den første adskillelse af gas og væske foregår i enten en 8 eller en 25l tank, udført i støbt aluminium, i hvilke dens interne konfiguration sørger for at der dannes en cyklon effekt. På ydreside af tanken er der en niveaumåler som er tilsluttet en elektrisk overvågning af væskeniveauet inde i tanken. Derudover er tanken forsynet med en drænventil som åbner hver gang pumpen stopper for på den måde at tillade en automatisk tømning af tanken. Fra tanken og over til pumpen, er der desuden som standard installeret en antikondens filter, i hvilken der er tilsluttet en kontraventil som sørger for at processen ikke mister undertryk når pumpen stoppes. Pumpen er således vores LB serie i version WR (Water resistent) med høj effektiv gas ballast system, som tillader pumpen at adskille fugtighed.

Se mere og kig på specifikationerne for de forskellige modeller her:
Mindre Vakluumanlæg