Lamelkompressorer

Generel beskrivelse

maprokomp

Grundlaget for de roterende, volumetriske lamelkompressorer, som kører under kompression eller vakuum, er den gradvise reduktion i den mellem lamellerne indeholdte gasmængde, der slipper ud ved hjælp af den af rotorholderen frembragte centrifu­galkraft; rotorholderen er placeret excentrisk i forhold til cylinder­boringen .

Selve det roterende system giver en mulighed for at fjerne alle negative bølgebevægelser og vibrationer, som kan forekomme i det alternative kompressionsforløb.

Volumenstrøm op til 10.000 m3/h. Trykstigning op til 3 bar og vakuumgrænse op til 40 mbar.
Vores højvakuum-serie tillader et volumenflow fra 60 m3/h til 640 m3/h med vakuumniveauer op til 0,7 mbar.

De leveres også i ATEX og eksplosions-sikrede udgave for volumenstrøm op til 5000m^3/h og trykstigninger for op mod 20barG.

Vi tilbyder også specialle biogaskompressorer, samt lamelkompressorer til andre gas arter.

Vigtige fordele:

Uden hensyn til evt. andre fordele viser de følgende sig at være særligt vigtige:

Meget lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger p.g.a. den forenklede konstruktion.

sc100-140_big

Udstyrets ringe størrelse i forhold til det gennemstrømmende flow.

Automatisk genskabelse af ethvert slup, der forårsages af slitage samt konstant opretholdelse af ydeevnen.

sb6cc_big

Fjernelse af ophobede aflejringer.

Ideal til luft samt andre gasarter så som biogas m.m.

atex