Sidekanalblæsere

Generel beskrivelse

lateral-blowers-a

Sidekanalblæsernes ( også kaldte ringkammerblæser eller turboblæser ) konstruktion er baseret på princippet om vandrette kanaler.
Et særligt designet blæserhjul tvinger indløbsluftstrømmen til at følge en spiral­kanal; luftstrømmen underkastes derved gentagne accelerationer, der resulterer i opnåelse af et højt differenstryk eller –vakuum, alt afhængig af blæserens anvendelse.

lateral-blowers-b

Blæserhjulet monteres direkte på motorakslen, og de roterende dele afbalan­ceres dynamisk for at sikre en næsten helt vibrationsfri drift.

Både blæserhus og –hjul er udført i matricestøbt aluminium med henblik på maksimal robusthed og let håndtering.

Der kræves INGEN SMØRING, eftersom der ikke er nogle kontakt­punkter mellem statiske og roterende dele.

De særlige egenskaber af vores blæserhjulsdesign gør det muligt at undgå ophobning af eventuelle fremmedlegemer, olie eller støv inde i blæseren. Hvis blæseren anvendes til et aggressivt medie med et højt indhold af restprodukter, vil den lette konstruktion samtidig gøre det muligt at demontere blæserhjulet hurtigt for evt. inspektion.

Volumenstrøm op til 2100 m3/h. Trykstigning op til 750 mbar og vakuum­grænse op til 350 mbar.

Leveres også i version ATEX Zone 1 eller 2.

atex

Se Manual til sidekanalblæsere

Download Manual til sidekanalblæsere

Anvendelse

En enestående egenskab ved ringkammerblæser er, at den fremførte luft- eller gasstrøm altid forbliver ren og fri for olie.

sidekanal

Støjniveauet vil normalt ligge omkring ca. 70 dBA, så der behøves ingen lydkappe, og der forekommer praktisk talt ingen vibrationer.
Da blæserne kan monteres i alle positioner, er de lette at omgås, når det indbyggede system skal designes, hvilket giver ingeniører­ne den fornødne fleksibilitet i deres arbejde.

Denne slags blæsere anvendes normalt i:

  • Pneumatiske transportsystemer.
  • Spildevandsbehandlingsanlæg.
  • Tekstilindustrien.
  • Pakkesystemer.
  • Professionelt rengøringsudstyr.
  • Industrielle vakuumsystemer.
    og andre områder, hvor der er brug for rene luft- og gasstrømme.