Turbokompressorer

General beskrivelse

turpo3

Centrifugalluftblæsere, også kendt som turbokompressorer, er moderne gennemstrømnings­maskiner designet til kompression af store luft- og gasmængder.

Med konstant overvågning af driftsvariablerne giver disse blæsere en høj driftssikkerhed, mens de samtidig opretholder en høj ydelse, som normalt ligger højere end 80% polytropisk i hele driftsområdet (fra 40 til 100%+ volumenstrømmen) og 87% for det udlagte driftspunkt.

Overordnet karakteristik

Vores blæserenheder er turbomaskiner på allerhøjeste tekniske niveau, udstyret med moderne styresystemer for at maksimere driftssikkerheden i et bredt anvendelsesområde, hvorved der sikres maksimal ydelse og høj effektivitet, både i driftspunktet samt i hele det normale 60%-kapacitet reguleringsområde.

Standard blæserhjulet fremstilles i en komplet maskinbearbejdet, smedet aluminiumsudførelse og udgør profilen i den såkaldte bagudrettede lameltype, hvilket sikrer størst mulig tolerance for trykstigning i systemet fra det optimale (m.h.t. ydelse) driftspunkt.

Volumenstrøm fra 750 til 100.000 m3/h. Differenstryk op til 1,9 bar

Styring af volumenstrømmen

Kapacitetsreguleringen foretages ved konstant blæserhastighed. Standard regulerbare indløbsledespjæld (Variable Inlet Guide Vanes) og regulerbare spjælddiffu­sions­apparater (Variable Vane Diffuser) indbygget i vores blæserenheder forøger fordelene ved disse to velkendte strømningsregulerende systemer for at sikre maksimal ydelse over hele reguleringsspektret.

Det integrerede oliesmøringssystem sørger for en sikker drift over mange år og kræver mindre plads i kompressorrummet, hvilket gør enheden endnu lettere at vedligeholde, og derved sikres lave vedligeholdelsesomkostninger.

Klik for at forstørre

turbokompressorgrafstor