Lamelvakuumpumper

rotary-vane-pumpsGrundlaget for de roterende, volumetriske lamelpumper, som kører under kompression eller vakuum, er den gradvise reduktion i den mellem lamellerne indeholdte gas mængde, der slipper ud ved hjælp af den af rotorholderen frembragte centrifu­galkraft; rotorholderen er placeret excentrisk i forhold til cylinder­boringen.

Volumenstrøm fra 2m^3/h og op til 3.500 m3/h. Vakuumgrænse op til 0,01 mbarA.

I denne sektion kan du læse om vores lamelpumpeprogram. Programmet opdeles i oliefrie samt oliesmurte lamelpumper.

Besøg eventuelt også vore hjemmeside som omhandler vakuumpumper